یک شنبه 17 آذر 1398 | الاحد 11 ربيع الثاني 1441 | Sunday 08 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آجر پايه سمنان
نام تجاری شرکت: آجر پايه سمنان
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1375اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : سمنان
واقع در استان: سمنان
آدرس پست الكترونیك(1): ajorpayeh@sme.ir
آدرس وب سایت(1): ajorpayeh.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: ناحيه صنعتي مهديشهر
تلفن: 0232362-2072-4
دورنگار: 2323622074
معرفی شرکت