شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: ایران بهکار
نام تجاری شرکت: ايران بهکار
مدیرعامل: حسين محامد
صنعت: ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت
سال تاسیس: 1381اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): behkariran@sme.ir
آدرس وب سایت(1): behkariran.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: M-356
تلفن: 02293383199
دورنگار: 02293383199
معرفی شرکت