یک شنبه 01 مهر 1397 | الاحد 13 محرم 1440 | Sunday 23 September 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آرام گستر
نام تجاری شرکت: آرام گستر
مدیرعامل: حسن صادقي فر
صنعت: مبلمان و ساير مصنوعات
سال تاسیس: 1386اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): aramgo@sme.ir
آدرس پست الكترونیك(2): info@aramgostarco.org
آدرس وب سایت(1): aramgo.sme.ir
آدرس وب سایت(2): www.aramgostarco.com
تلفن: 55290480
دورنگار: 55291195
معرفی شرکت