یک شنبه 30 فروردین 1394 | الاحد 30 جمادي الثانية 1436 | Sunday 19 April 2015 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: اهورا دارو
نام تجاری شرکت: اهورا دارو
مدیرعامل: موحد پور
صنعت: سایر فعالیتهای کسب و کار
سال تاسیس: 1384اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : شيراز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): ahooradarou@sme.ir
آدرس پست الكترونیك(2): info@ahouradarou.ir
آدرس وب سایت(1): ahooradarou.sme.ir
آدرس وب سایت(2): www.ahouradarou.ir
تلفن: 0711 2263210
دورنگار: 0711 2274407
معرفی شرکت