شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.ir


شرکت آجر دي يزد
به دفتر شرکت آجر دي يزد خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: آجر دي يزد
نام تجاری: .
مدیرعامل: حامد توانا
مدیربازرگانی: نيما مسرت
واقع در استان: یزد
واقع در شهرستان: یزد