جمعه 15 آذر 1398 | الجمعة 09 ربيع الثاني 1441 | Friday 06 December 2019 English
www.sme.ir


شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد
به دفتر شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: آجر سفال مهتاب علي آباد
نام تجاری: سفال مهتاب
مدیرعامل: محمد حسن حكيمي
مدیربازرگانی: محمد حسين دهقان
واقع در استان: یزد
واقع در شهرستان: صدوق