یک شنبه 06 بهمن 1398 | الاحد 30 جمادي الاولي 1441 | Sunday 26 January 2020 English
www.sme.ir


شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد
به دفتر شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: آجر سفال مهتاب علي آباد
نام تجاری: سفال مهتاب
مدیرعامل: محمد حسن حكيمي
مدیربازرگانی: محمد حسين دهقان
واقع در استان: یزد
واقع در شهرستان: صدوق