سه شنبه 29 بهمن 1398 | الثلاثاء 24 جمادي الثانية 1441 | Tuesday 18 February 2020 English
www.sme.ir


شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد
به دفتر شرکت آجر سفال مهتاب علي آباد خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: آجر سفال مهتاب علي آباد
نام تجاری: سفال مهتاب
مدیرعامل: محمد حسن حكيمي
مدیربازرگانی: محمد حسين دهقان
واقع در استان: یزد
واقع در شهرستان: صدوق