یک شنبه 17 فروردین 1399 | الاحد 12 شعبان 1441 | Sunday 05 April 2020 English
www.sme.ir


شرکت توليدي مبل كهن
به دفتر شرکت توليدي مبل كهن خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: توليدي مبل كهن
نام تجاری: مبل كهن
مدیرعامل: حسن علي باغستاني
واقع در استان: یزد
واقع در شهرستان: یزد