سه شنبه 06 اسفند 1398 | الثلاثاء 01 رجب 1441 | Tuesday 25 February 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: انتشارات توز و قلم
نام تجاری شرکت: كومپاس يزد
مدیرعامل: محمد رضا كلان
مدیربازرگانی: آزادي
صنعت: تحقيق و توسعه
سال تاسیس: 1372اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : یزد
واقع در استان: یزد
آدرس پست الكترونیك(1): kompass@sme.ir
آدرس پست الكترونیك(2): kalan@gmail.com
آدرس وب سایت(1): kompass.sme.ir
آدرس وب سایت(2): www.kompass.com
تلفن: 03517261911
دورنگار: 03517261910
معرفی شرکت