یک شنبه 17 آذر 1398 | الاحد 11 ربيع الثاني 1441 | Sunday 08 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آجر سفال نگين زنجان
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : زنجان
واقع در استان: زنجان
آدرس پست الكترونیك(1): asnegin@sme.ir
آدرس وب سایت(1): asnegin.sme.ir
معرفی شرکت