شنبه 23 آذر 1398 | السبت 17 ربيع الثاني 1441 | Saturday 14 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آجر سالار سفال
نام تجاری شرکت: آجر سالار سفال
مدیرعامل: سالاري
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1380اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : یزد
واقع در استان: یزد
آدرس پست الكترونیك(1): ajorsalarsofal@sme.ir
آدرس پست الكترونیك(2): salarsofa@yahoo.com
آدرس وب سایت(1): ajorsalarsofal.sme.ir
آدرس وب سایت(2): salarsofa.com
تلفن: 03515252055
دورنگار: 03515252056
معرفی شرکت