یک شنبه 29 دی 1398 | الاحد 23 جمادي الاولي 1441 | Sunday 19 January 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آجر سعیدفر
نام تجاری شرکت: آجر سعيدفر
مدیرعامل: حميد شاه حسيني
مدیربازرگانی: حميد شاه حسيني
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1355اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : یزد
واقع در استان: یزد
آدرس پست الكترونیك(1): ajorsaeidfar@sme.ir
آدرس وب سایت(1): ajorsaeidfar.sme.ir
تلفن: 03518225023
دورنگار: 03518225023
معرفی شرکت