یک شنبه 17 فروردین 1399 | الاحد 12 شعبان 1441 | Sunday 05 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آبکاری آلفاسان
نام تجاری شرکت: آبکاري آلفاسان
مدیرعامل: مرتضي خرم
صنعت: سایر فعالیتهای کسب و کار
سال تاسیس: 1379اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): alfasan@sme.ir
آدرس وب سایت(1): alfasan.sme.ir
تلفن: 02155257757
دورنگار: 02155276337
معرفی شرکت