جمعه 22 آذر 1398 | الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 | Friday 13 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: مقوا سازی محمد عسگری
صنعت: کاغذ و محصولات کاغذياطلاعات تماس
واقع در ناحیه صنعتی : امام خميني
واقع در شهرستان: گرگان
واقع در استان: گلستان
آدرس پست الكترونیك(1): cardboard@sme.ir
آدرس وب سایت(1): cardboard.sme.ir
معرفی شرکت