شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آئینه سنگ افرا
نام تجاری شرکت: آئينه سنگ افرا
مدیرعامل: داود افشار
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1300اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): biafra@sme.ir
آدرس وب سایت(1): biafra.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: c
تلفن: 02156233434-7
دورنگار: 02156233433
معرفی شرکت