سه شنبه 19 آذر 1398 | الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 | Tuesday 10 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آرمان سنگ میلاد
نام تجاری شرکت: آرمان سنگ ميلاد
مدیرعامل: محسن بلالي
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1380اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): biarman@sme.ir
آدرس وب سایت(1): biarman.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: 21
تلفن: 56231950-2
دورنگار: 56231953
معرفی شرکت