یک شنبه 31 شهریور 1398 | الاحد 22 محرم 1441 | Sunday 22 September 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: پرشین گلف
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): bipersiongolf@sme.ir
آدرس وب سایت(1): bipersiongolf.sme.ir
معرفی شرکت