پنجشنبه 21 فروردین 1399 | الخميس 16 شعبان 1441 | Thursday 09 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آذرین سنگ بهارستان
نام تجاری شرکت: آذرين سنگ بهارستان
مدیرعامل: بهارلوئي
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1387اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): biasb@sme.ir
آدرس وب سایت(1): biasb.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: 59
تلفن: 56233535-6
دورنگار: 56233535
معرفی شرکت