پنجشنبه 23 آبان 1398 | الخميس 16 ربيع الاول 1441 | Thursday 14 November 2019 English
www.sme.ir


شرکت آلفا صنعت شيروان
به دفتر شرکت آلفا صنعت شيروان خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: آلفا صنعت شيروان
نام تجاری: آلفا صنعت شيروان
مدیرعامل: مرتضي فضلي قهرمانلو
واقع در استان: خراسان شمالی
واقع در شهرستان: بجنورد
واقع در شهرک صنعتی: بجنورد