شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 English
www.sme.ir


شرکت توليد صنايع غذايي آش رشته و پلو سهند
به دفتر شرکت توليد صنايع غذايي آش رشته و پلو سهند خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: توليد صنايع غذايي آش رشته و پلو سهند
واقع در استان: آذربایجان شرقی
واقع در شهرستان: خوشه مهر بناب
واقع در شهرک صنعتی: خوشه مهر بناب« قبلی

صفحه  از

بعدی »