پنجشنبه 03 اسفند 1396 | الخميس 06 جمادي الثانية 1439 | Thursday 22 February 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: بازيافت سبزياران خمين(بانك تجارت جانشين شده)
صنعت: بازیافتاطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : خمين
واقع در شهرستان: خمین
واقع در استان: مرکزی
آدرس پست الكترونیك(1): bazyaftsabz@sme.ir
آدرس وب سایت(1): bazyaftsabz.sme.ir
معرفی شرکت