دوشنبه 03 اردیبهشت 1397 | الاثنين 07 شعبان 1439 | Monday 23 April 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: بازيافت سبزياران خمين(بانك تجارت جانشين شده)
صنعت: بازیافتاطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : خمين
واقع در شهرستان: خمین
واقع در استان: مرکزی
آدرس پست الكترونیك(1): bazyaftsabz@sme.ir
آدرس وب سایت(1): bazyaftsabz.sme.ir
معرفی شرکت