جمعه 28 دی 1397 | الجمعة 12 جمادي الاولي 1440 | Friday 18 January 2019 English
www.sme.ir



نمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: بازيافت سبزياران خمين(بانك تجارت جانشين شده)
صنعت: بازیافت



اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : خمين
واقع در شهرستان: خمین
واقع در استان: مرکزی
آدرس پست الكترونیك(1): bazyaftsabz@sme.ir
آدرس وب سایت(1): bazyaftsabz.sme.ir
معرفی شرکت