یک شنبه 17 فروردین 1399 | الاحد 12 شعبان 1441 | Sunday 05 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آلاشت تغذيه
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در ناحیه صنعتی : اسلام آباد
واقع در شهرستان: سواد كوه
واقع در استان: مازندران
آدرس پست الكترونیك(1): alasht@sme.ir
آدرس وب سایت(1): alasht.sme.ir
معرفی شرکت