شنبه 28 مهر 1397 | السبت 10 صفر 1440 | Saturday 20 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: اباسلت خدايار
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): akhodayar@sme.ir
آدرس وب سایت(1): akhodayar.sme.ir
معرفی شرکت