یک شنبه 29 مهر 1397 | الاحد 11 صفر 1440 | Sunday 21 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: احمد ابراهيمي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): aebrahimico@sme.ir
آدرس وب سایت(1): aebrahimico.sme.ir
معرفی شرکت