شنبه 16 آذر 1398 | السبت 10 ربيع الثاني 1441 | Saturday 07 December 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: تعاوني توليدي بالاده کردکوي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در ناحیه صنعتی : امام خميني
واقع در شهرستان: گرگان
واقع در استان: گلستان
آدرس پست الكترونیك(1): baladeh@sme.ir
آدرس وب سایت(1): baladeh.sme.ir
معرفی شرکت