شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.ir


شرکت عباس زبیری
به دفتر شرکت عباس زبیری خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: عباس زبیری
واقع در استان: بوشهر
واقع در شهرستان: لمبدان
واقع در شهرک صنعتی: لمبدان