سه شنبه 06 اسفند 1398 | الثلاثاء 01 رجب 1441 | Tuesday 25 February 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: عباس زبیری
صنعت: چوب و محصولات چوبي (بجز مبل)اطلاعات تماس
واقع در ناحیه صنعتی : لمبدان
واقع در شهرستان: دیر
واقع در استان: بوشهر
آدرس پست الكترونیك(1): abbaszobeyri@sme.ir
آدرس وب سایت(1): abbaszobeyri.sme.ir
معرفی شرکت