دوشنبه 07 بهمن 1398 | الاثنين 02 جمادي الثانية 1441 | Monday 27 January 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: تشك طبيعي آستانه
صنعت: منسوجات (بجز پوشاک)اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : بوشهر
واقع در استان: بوشهر
آدرس پست الكترونیك(1): astaneh@sme.ir
آدرس وب سایت(1): astaneh.sme.ir
معرفی شرکت