شنبه 10 اسفند 1398 | السبت 05 رجب 1441 | Saturday 29 February 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: kartonovinflotparsian
صنعت: کاغذ و محصولات کاغذياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : ايوانكي
واقع در شهرستان: گرمسار
واقع در استان: سمنان
آدرس پست الكترونیك(1): kartonovin@sme.ir
آدرس وب سایت(1): kartonovin.sme.ir
معرفی شرکت