جمعه 07 اردیبهشت 1397 | الجمعة 11 شعبان 1439 | Friday 27 April 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: كيوان ساعدي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : سنندج 1
واقع در شهرستان: سنندج
واقع در استان: کردستان
آدرس پست الكترونیك(1): kaivansaedi@sme.ir
آدرس وب سایت(1): kaivansaedi.sme.ir
معرفی شرکت