شنبه 05 اسفند 1396 | السبت 08 جمادي الثانية 1439 | Saturday 24 February 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فلز گستر كردستان
صنعت: فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی)اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : سنندج 3
واقع در شهرستان: سنندج
واقع در استان: کردستان
آدرس پست الكترونیك(1): gostarkordestan@sme.ir
آدرس وب سایت(1): gostarkordestan.sme.ir
معرفی شرکت