شنبه 05 اسفند 1396 | السبت 08 جمادي الثانية 1439 | Saturday 24 February 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فرامرز مرادي
صنعت: مواد و محصولات شيميايياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : كامياران
واقع در شهرستان: كامياران
واقع در استان: کردستان
آدرس پست الكترونیك(1): faramarzmoradi@sme.ir
آدرس وب سایت(1): faramarzmoradi.sme.ir
معرفی شرکت