پنجشنبه 27 مهر 1396 | الخميس 28 محرم 1439 | Thursday 19 October 2017 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فرنگیس - دزک پور
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : بهبهان
واقع در استان: خوزستان
آدرس پست الكترونیك(1): fede@sme.ir
آدرس وب سایت(1): fede.sme.ir
معرفی شرکت