یک شنبه 04 تیر 1396 | الاحد 30 رمضان 1438 | Sunday 25 June 2017 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فرنگیس - دزک پور
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : بهبهان
واقع در استان: خوزستان
آدرس پست الكترونیك(1): fede@sme.ir
آدرس وب سایت(1): fede.sme.ir
معرفی شرکت