یک شنبه 06 خرداد 1397 | الاحد 12 رمضان 1439 | Sunday 27 May 2018 English
www.sme.ir


شرکت مهدي نجفي كلكناري
به دفتر شرکت مهدي نجفي كلكناري خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: مهدي نجفي كلكناري
واقع در استان: مازندران
واقع در شهرستان: ساری
واقع در شهرک صنعتی: دودانگه