جمعه 31 شهریور 1396 | الجمعة 01 محرم 1439 | Friday 22 September 2017 English
www.sme.ir


شرکت مهدي نجفي كلكناري
به دفتر شرکت مهدي نجفي كلكناري خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: مهدي نجفي كلكناري
واقع در استان: مازندران
واقع در شهرستان: ساری
واقع در شهرک صنعتی: دودانگه