یک شنبه 01 بهمن 1396 | الاحد 04 جمادي الاولي 1439 | Sunday 21 January 2018 English
www.sme.ir


شرکت مهدي نجفي كلكناري
به دفتر شرکت مهدي نجفي كلكناري خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: مهدي نجفي كلكناري
واقع در استان: مازندران
واقع در شهرستان: ساری
واقع در شهرک صنعتی: دودانگه