پنجشنبه 26 مهر 1397 | الخميس 08 صفر 1440 | Thursday 18 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: گلشوي دنا
صنعت: مواد و محصولات شيميايياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : ياسوج 2
واقع در شهرستان: بويراحمد
واقع در استان: کهگیلویه و بوير احمد
آدرس پست الكترونیك(1): goolshoco@sme.ir
آدرس وب سایت(1): goolshoco.sme.ir
معرفی شرکت