جمعه 23 آذر 1397 | الجمعة 06 ربيع الثاني 1440 | Friday 14 December 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: حاتم حمید
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : رامهرمز
واقع در استان: خوزستان
آدرس پست الكترونیك(1): haha@sme.ir
آدرس وب سایت(1): haha.sme.ir
معرفی شرکت