شنبه 04 آذر 1396 | السبت 06 ربيع الاول 1439 | Saturday 25 November 2017 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: حاتم حمید
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : رامهرمز
واقع در استان: خوزستان
آدرس پست الكترونیك(1): haha@sme.ir
آدرس وب سایت(1): haha.sme.ir
معرفی شرکت