شنبه 24 آذر 1397 | السبت 07 ربيع الثاني 1440 | Saturday 15 December 2018 English
www.sme.ir


شرکت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
به دفتر شرکت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
نام تجاری: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
مدیرعامل: ویدا استیا
واقع در استان: تهران
واقع در شهرستان: تهران
واقع در شهرک صنعتی: پرند« قبلی

صفحه  از

بعدی »