سه شنبه 01 آبان 1397 | الثلاثاء 13 صفر 1440 | Tuesday 23 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
نام تجاری شرکت: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
مدیرعامل: ویدا استیا
صنعت: راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی
سال تاسیس: 1370اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : پرند
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): rcii@sme.ir
آدرس وب سایت(1): rcii.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: خياباى گلزار، خياباى گلگشت
تلفن: 56418864 - 56418865 - 56418892 - 56418138
دورنگار: 56418864 - 56418865 - 56418892 - 56418138
معرفی شرکت