سه شنبه 20 آذر 1397 | الثلاثاء 03 ربيع الثاني 1440 | Tuesday 11 December 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: اصغر احمد علی زاده
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : اردبيل 2
واقع در شهرستان: اردبیل
واقع در استان: اردبیل
آدرس پست الكترونیك(1): asgarcahm@sme.ir
آدرس وب سایت(1): asgarcahm.sme.ir
معرفی شرکت