چهارشنبه 29 خرداد 1398 | الاربعاء 16 شوال 1440 | Wednesday 19 June 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: محمد رضا سعادت نژاد مقري
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرستان : بابلسر
واقع در استان: مازندران
آدرس پست الكترونیك(1): saadatnejad@sme.ir
آدرس وب سایت(1): saadatnejad.sme.ir
معرفی شرکت