جمعه 22 فروردین 1399 | الجمعة 17 شعبان 1441 | Friday 10 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: زنجان برنز
صنعت: کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفتاطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : حیدریه
واقع در شهرستان: تاکستان
واقع در استان: قزوین
آدرس پست الكترونیك(1): zanjanboronz@sme.ir
آدرس وب سایت(1): zanjanboronz.sme.ir
معرفی شرکت