پنجشنبه 29 شهریور 1397 | الخميس 10 محرم 1440 | Thursday 20 September 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت عطااله شريف پور
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : داراب
واقع در شهرستان: داراب
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shatashrif@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shatashrif.sme.ir
معرفی شرکت