جمعه 04 خرداد 1397 | الجمعة 10 رمضان 1439 | Friday 25 May 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت قدرت اله و حشمت اله پرچمي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : بزرگ شیراز
واقع در شهرستان: شيراز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shghohesh@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shghohesh.sme.ir
معرفی شرکت