یک شنبه 29 مهر 1397 | الاحد 11 صفر 1440 | Sunday 21 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت نورالدين و ابوالفضل و زهرا وليلا آشفته فرد
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : بزرگ شیراز
واقع در شهرستان: شيراز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shnorashfar@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shnorashfar.sme.ir
معرفی شرکت