دوشنبه 30 مهر 1397 | الاثنين 12 صفر 1440 | Monday 22 October 2018 English
www.sme.ir



نمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت مظفر زارعي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌



اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : نورآباد
واقع در شهرستان: ممسني
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shmozzare@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shmozzare.sme.ir
معرفی شرکت