جمعه 09 اسفند 1398 | الجمعة 04 رجب 1441 | Friday 28 February 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت ني ريز رخام
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : نيريز-1 غديرگه
واقع در شهرستان: ني ريز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shneyrokh@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shneyrokh.sme.ir
معرفی شرکت