دوشنبه 26 آذر 1397 | الاثنين 09 ربيع الثاني 1440 | Monday 17 December 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت مهدي جوكار زارع
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : بزرگ شیراز
واقع در شهرستان: شيراز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shmejokzar@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shmejokzar.sme.ir
معرفی شرکت