جمعه 26 مرداد 1397 | الجمعة 05 ذوالحجة 1439 | Friday 17 August 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: شركت مهدي جوكار زارع
صنعت: کاني غير فلزياطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : بزرگ شیراز
واقع در شهرستان: شيراز
واقع در استان: فارس
آدرس پست الكترونیك(1): shmejokzar@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shmejokzar.sme.ir
معرفی شرکت