پنجشنبه 29 شهریور 1397 | الخميس 10 محرم 1440 | Thursday 20 September 2018 English
www.sme.ir


شرکت فاطمه خسروي
به دفتر شرکت فاطمه خسروي خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: فاطمه خسروي
واقع در استان: کرمانشاه
واقع در شهرستان: گيلانغرب
واقع در شهرک صنعتی: گيلانغرب