یک شنبه 25 آذر 1397 | الاحد 08 ربيع الثاني 1440 | Sunday 16 December 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: رضا وصادق کفاش زاده
نام تجاری شرکت: صادقی
صنعت: دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش
سال تاسیس: 1386اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : قم
واقع در استان: قم
آدرس پست الكترونیك(1): kafshesadeghi@sme.ir
آدرس وب سایت(1): kafshesadeghi.sme.ir
تلفن: 02536640312
دورنگار: 00
معرفی شرکت