سه شنبه 24 مهر 1397 | الثلاثاء 06 صفر 1440 | Tuesday 16 October 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: رضا وصادق کفاش زاده
صنعت: دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفشاطلاعات تماس
واقع در شهرستان : قم
واقع در استان: قم
آدرس پست الكترونیك(1): kafshesadeghi@sme.ir
آدرس وب سایت(1): kafshesadeghi.sme.ir
معرفی شرکت