یک شنبه 25 آذر 1397 | الاحد 08 ربيع الثاني 1440 | Sunday 16 December 2018 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فرآوردهاي لبني شكوه دشت
نام تجاری شرکت: شكوه دشت
صنعت: غذايي و آشاميدني‌
سال تاسیس: 1397اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شكوهيه
واقع در شهرستان: قم
واقع در استان: قم
آدرس پست الكترونیك(1): shokouhdasht@sme.ir
آدرس وب سایت(1): shokouhdasht.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: پ 787
تلفن: 02533340387
دورنگار: 00
معرفی شرکت