سه شنبه 21 آبان 1398 | الثلاثاء 14 ربيع الاول 1441 | Tuesday 12 November 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: فرهاد فتوهي
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرستان : بابلسر
واقع در استان: مازندران
آدرس پست الكترونیك(1): fatouhi@sme.ir
آدرس وب سایت(1): fatouhi.sme.ir
معرفی شرکت